Home / İktidarsızlık Nedir / İktidarsızlık Nedir? Psikolojik Öneriler

İktidarsızlık Nedir? Psikolojik Öneriler

iktidarsızlık nedirİktidarsızlık erkeklerde cinsel birleşmeyi sağlayacak şekilde sertleşememe durumuna verilen isimdir. Tıbbi adı erektil disfonksiyondur. Bir erkekte iktidarsızlık olgusunun kabul edilebilmesi için uzun süredir ve hemen her cinsel birleşmede bu sorunu yaşaması gerekir.

İktidarsızlık nedir sorusunun cevabı çok uzun süredir aranmaktadır. Bir kaç fizyolojik etken dışında iktidarsızlık problemi yaşayan erkeklerin büyük çoğunluğunun psikolojik nedenlerden etkilendiği tespit edilmiştir.

Erkek dünyası güç üzerine kuruludur ve cinsel güç de bunlardan biridir. Erkekler üzerindeki güçlü olma baskısı zaman zaman ağır geldiğinde bunun fiziksel karşılıklarından biri de iktidarsızlıktır. Sürekli güçlü olması telkin edilen erkekler hayatlarının bir döneminde başarısızlığa uğradıklarında iktidarsızlık problemiyle de karşı karşıya kalabilirler.

İktidarsızlık nedir sorusuna yanıt ararken aşırı alkol tüketimi, yaş faktörü, hormon dengesizlikleri, madde bağımlılıkları gibi etkenler de göz önünde tutulmalıdır. Zaman zaman psikolojik problemlere bu etkenler de katkıda bulunmaktadır.

Psikolojik nedenlerden kaynaklanan iktidarsızlıkta erkeklerin pek çoğu yeni bir adım atmaya çekinirler. Başaramama korkusu, tekrarlama korkusu, eşleri tarafından kınanma ve aşağılanma korkusu gibi bir çok “korku” faktörü ile baş etmek zorunda kalırlar. Bugün yaklaşık sekiz erkekten birinin iktidarsızlık problemi yaşadığı varsayılmaktadır. Ancak bu soruna çözüm bulmak için adım atanların sayısı sadece onda bir oranındadır.

İktidarsızlık problemine çözüm aramamanın başlıca sebeplerinden biri de önerilen yöntemlere güvenilmemesidir. Çünkü iktidarsızlık için önerilen çözüm yollarının çoğu ya ağır kimyasallar içerirler ya da tek kullanımlık yöntemlerdir. Oysa psikolojik telkin, zihin kontrolü ve süreç yönetimi çalışmaları ile iktidarsızlık sorununa kalıcı çözüm bulmak mümkündür.

İktidarsızlık sorununu çözmek için bitkisel yöntemlerden de yararlanılabilir. Bu yöntemler pek çok erkek için kurtarıcıdır. Ancak asıl çözüm yöntemi erkeklerin ‘cinsel güç’ olarak adlandırdıkları fizyolojik süreçleri iyi bilmelerinde ve zihinlerini de buna göre şekillendirebilmelerinde yatar. Burada motivasyon faktörüne özellikle değinmek gerekir.

-Bir cinsel ilişkide başarısız olunması sürekli başarısız olunacağı anlamına gelmez.

-Başarısızlık korkusu ile başlayan cinsel ilişki iktidarsızlığı tetikler.

-Başarı sadece erekte olmak ve boşalmak değildir. Cinsel birleşmenin her anına sahip olabilmektir.

-Sertleşme problemi için çözüm yöntemleri olduğu bilinciyle en doğru çözüm yöntemi araştırılmalı.

-Cinsel başarı zihinde başlayıp biten bir süreçtir. Bu yüzden zihnin kontrolü için psikolojik teknikler öğrenilmeli.

-Belli bir disiplin ve program içinde hareket edilmeli.

-İktidarsızlık durumunda hızlı ve yanlış kararlar vermek yerine en doğru ve başarısı kanıtlanmış doğal yöntemlere başvurulmalı.

İktidarsızlık nedir sorusunu sormak bile bir başlangıçtır ve iyi bir motivasyon kaynağı olabilir. Sonrasında ise tüm dünyada binlerce erkeğin kullandığı doğal zihin kontrolü ve 18 adımlık egzersiz programı ile bu sorunun üzerine gitmek kalıcı, net ve güvenilir bir çözüm sağlar.